13 juni , 2021

Zuur suikerjaar duwt familie Lippens 30 miljoen euro in het rood

De groep Finasucre, in handen van de broers Paul en Olivier Lippens, sloot het voorbije boekjaar, dat eindigt op 31 maart 2020, af met een verlies van 30 miljoen euro. Die negatieve cijfers vloeien voort uit de lage suikerprijs van de voorbije jaren, de hoofdactiviteit van Finasucre. De groep exploiteert een concessie van 11.700 hectare suikerriet in de Democratische Republiek Congo en bezit 14.700 hectare landbouwgrond in Australië, evenals 4.900 hectare land met potentieel voor ontwikkeling. De omzet van de groep bleef stabiel op 328 miljoen euro. Finasucre diversifieert onder meer in de productie van Australische macadamia noten. Ondertussen trad een nieuwe generatie bestuurders aan in het bedrijf.

Er viel weinig goed nieuws te rapen voor Finasucre het afgelopen boekjaar. De lage suikerprijs speelt de groep parten. Opmerkelijk genoeg is die lage prijs mee het gevolg van de lage olieprijs. Daardoor produceren Braziliaanse fabrieken minder ethanolbrandstof uit suikerriet en komt dat overtallig suikerriet op de wereldmarkt terecht. Zelfs de productie van macadamia noten viel tegen, onder meer als gevolg van ziektes in de gewassen. Toch investeert Finasucre verder in de uitbreiding van haar areaal notenbomen. Ze kocht ook een fabriek over in Australië die noten verwerkt. In het boekjaar 2018/2019 kon nog een winst worden geboekt van 109 miljoen euro, maar dat was een gevolg van de succesvolle verkoop van het extractiebedrijf Naturex waarop een meerwaarde werd geboekt van 152 miljoen euro.

De groep produceert ruwe, witte en geraffineerde suiker op basis van riet en bieten en verkoopt deze producten in verschillende verpakkingen aan industriële klanten en de groothandel. Ze vervaardigt ook een hele reeks karamellen en specialiteiten.

De groep verkoopt eveneens hernieuwbare energie onder de vorm van elektriciteit en produceert alcohol, melasse, bietenpulp en andere producten die bestemd zijn voor dierenvoeding.

Via de dochteronderneming Galactic is Finasucre een belangrijke producent van melkzuur en melkzuurderivaten. Ze investeert in onderzoek op gebied van recyclebare en biodegradeerbare plastiek materiales. De engineering en de productie van uitrusting voor suikerfabrieken vervolledigen de activiteiten van Finasucre.

De groep is wereldwijd actief : België, Nederland, Democratische Republiek Congo, Australië, China en Verenigde Staten.

De groep baat een concessie uit van 11.700 hectare rietsuiker in de Democratische Republiek Congo en bezit 14.700 hectare landbouwgronden in Australië, evenals 4.900 hectare gronden met ontwikkelingspotentieel.

Voor het boekjaar dat werd afgesloten op 31 maart 2020, boekte de groep een omzet van € 328 miljoen en bedroegen de netto activa € 539 miljoen. De groep stelt wereldwijd permanent 2.320 mensen tewerk en ongeveer 2.100 seizoenarbeiders om een productie van 431.000 ton suiker te realiseren.

Door directe investeringen in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen met een aanzienlijk groeipotentieel, diversifieert de groep zich ook in verschillende sectoren, waaronder onroerend goed en macadamia noten.

Bron: De Rijkste Belgen

LEES OOK DIT

Volg ons op instagram

LAATSTE ARTIKELS