2 augustus , 2021

Eiffage start met bouw ‘Heldentoren’

Bouwheer en aannemer Eiffage Vlaanderen met maatschappelijke zetel aan de Bouwensstraat 21 te Antwerpen laat weten dat de werf ‘Heldentoren’ binnenkort opgestart wordt. Het bedrijf zal zo veel mogelijk rekening houden met de omwonenden, maar kan niet vermijden dat dit enige hinder zal teweegbrengen. Bij de start van de werken zal de verkeersdoorstroming in de buurt wijzigen.

  • Zo worden de Nicolas Mengélaan en de verbindingsweg tussen de Knokkestraat en de Elizabetlaan deel van de werf.
  • Daarnaast wordt de Knokkestraat definitief een éénrichtingsstraat met rijrichting naar de Kursaalstraat.
  • Bovendien wordt één rijstrook van de Elizabetlaan voorzien als tijdelijke laad- en loszone voor werfvoertuigen.
  • Tot slot kan er vanaf maandag 9 november 2020 niet langer gebruik gemaakt worden van de parking in de Knokkestraat.


De eerst geplande werken zijn het plaatsen van een werfafsluiting, het verwijderen van de verharding (asfalt van parking en wegen, voetpaden…), het plaatsen van de beschoeiing en de voorafgraving van de bouwput. De beschoeiing wordt zo geplaatst dat er steeds verkeer toegelaten is naast de werf zonder gevaar voor verzakkingen van de nabijgelegen grond.

LEES OOK DIT

Volg ons op instagram

LAATSTE ARTIKELS